HSĽS

Ako sa stupňoval odpor voči ľudáckemu režimu?

Nedemokratický režim pod taktovkou Hlinkovej slovenskej ľudovej strany vo svojej podstate nemal dlhé trvanie. Už veľmi skoro po jeho nastolení sa dostávali na povrch prvé náznaky odporu voči režimu a dochádzalo k formovaniu odboja. K vyvrcholeniu aktivít zameraných proti ľudáckemu režimu a nacizácii došlo 29. augusta 1944 vypuknutím Slovenského národného povstania. Akú štruktúru mal odboj na Slovensku? Ako sa tento odboj aktivizoval a spolupracoval? Dozviete sa v najnovšom rozhovore s historikom Róbertom Arpášom. (HistoryLab) Premiéra 21.12.2021

Ako sa vyvíjala Hlinkova slovenská ľudová strana?

Hlinkova slovenská ľudová strana sa mnohým spája predovšetkým s dejinami vojnového Slovenska, ale jej počiatky siahajú ešte do obdobia pred prvou svetovou vojnou. HSĽS, pôvodne (do roku 1925) Slovenská ľudová strana, bola aktívnou politickou stranou aj v období demokratickej prvej Československej republiky, dokonca bola súčasťou vládnucej tzv. panskej koalície. Ciele ľudovej strany na čele s Andrejom Hlinkom sa však veľmi skoro po vzniku ČSR začali sústreďovať na dosiahnutie autonómie Slovenska. Aké miesto mala HSĽS v politickom vývoji medzivojnového Československa?

Odoberať RSS - HSĽS