Holec

Trianonská mierová zmluva

Trianonská mierová zmluva, u nás známa ako Trianon. Tvorila súčasť versaillského mierového systému po 1. svetovej vojne. Zmluva bola podpísaná 4. júna 1920 vo francúzskom Versailles v paláci Veľký Trianon. (RTVS) Hosť Roman Holec. Premiéra 26.6.2021

Elity a oligarchovia

Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín. Hostia Roman Holec a László Vörös. Premiéra 8.2.2021

Umelecké Košice po Trianone

Košice sa stali súčasťou ČSR až dva mesiace po jeho vyhlásení, vstupom československých vojakov do mesta. Vtedajšia maďarská vláda robila všetko preto, aby ostalo mesto súčasťou nového Maďarska. Dnes hrá jeho pripojenie k novej republike kľúčovú úlohu v udržiavaní trianonskej traumy. Košická umelecká a kultúrna verejnosť bola hlavným strojcom uhorského a neskôr československého charakteru mesta. Ako vyzerali tieto vzťahy po Trianone, na čo košické umenie nadviazalo z čias monarchie a ako sa vysporiadalo s Trianonom?

Ervín Hexner

Ervín Hexner, uznávaný ekonóm, rodák z Liptovského Mikuláša. Hovorí o ňom profesor Roman Holec. (Zdroj: RTVS) Premiéra 18.10.2020

Hlinka, otec národa?

Prof. Roman Holec v rovnomennej knihe vykresľuje Andreja Hlinku ako rozporuplnú, impulzívnu osobnosť. Hlinka má podľa neho pevné miesto v slovenských dejinách, ale zároveň otázku o Hlinkovom otcovstve nepovažuje „za nosnú a adekvátnu dobe v ktorej žijeme.“ Na druhej strane profesor Letz si myslí, že "Hlinka bol človek z mäsa a kostí s kladmi i zápormi. Ak bilancujeme jeho činnosť, prevažujú prínosy." Budú sa postoje dvoch profesorov na štvrtého najväčšieho Slováka viac zhodovať alebo odlišovať? (Zdroj: BHD.sk) Premiéra 28.9.2020

Po Trianone Slováci hľadeli do budúcnosti, Maďari do minulosti

Pre jedných triumf, pre druhých katastrofa – možno takto by sa dala v skratke zhodnotiť udalosť spred jedného storočia, ktorá mala aj pre naše súčasné geopolitické zakotvenie zásadný význam. (Zdroj: SME) Hosťom bol Roman Holec. Premiéra 5.9.2020

100. výročie Trianonskej zmluvy, 1. časť

Hosťom relácie boli Dušan Kováč a Roman Holec. Premiéra 5.6.2020

100 rokov od Trianonu

Jedným z hostí bol Roman Holec. Premiéra 3.6.2020

Odoberať RSS - Holec