Morovics

Dejiny vedy a techniky

Veda SK, ktorú moderuje Stanislav Ščepán, prináša diskusné fórum vždy dvoch špičkových vedeckých osobností na konkrétnu tému. Čiastočne polemické, vysvetľujúce a zasadené do širšieho kontextu a s presahom do viacerých vedných oblastí. Ambíciou projektu Rádia Slovensko a SAV – Veda SK je vytvorenie nového priestoru na popularizáciu špičkových osobností SAV, na prezentáciu zaujímavých vedeckých tém a výsledkov výskumov v širšom spoločenskom kontexte. (Zdroj popisu: Veda SK) Hosťami boli Ľudovít Hallon a Miroslav Morovics. Premiéra 22.2.2020

Odoberať RSS - Morovics