Kušniráková

Jezuiti: najvplyvnejšia rehoľa?

Dejiny jezuitov, ako a prečo sa menia Na začiatku to bola „vojenská“ rehoľa, prečo? Čo je s z toho dnes? Ako sa jezuiti menia? Prečo bola rehoľa pápežom zrušená? A čo znamenalo ju obnovovať? Jezuiti a naše územie. Mária Terézia a Jozef II. – čo spravili a prečo. Vyvolalo to v spoločnosti (Cirkvi) odpor? Ako prebehla u nás rekatolizácia, jezuiti a kultúra, školstvo (Trnavská univerzita). Historické kontroverzie, čo sú mýty, čo skutočnosť? (RTVS) Hostkou bola Ingrid Kušniráková. Premiéra 27.10.2021

Siroty a sirotince v Uhorsku

Osudy detí, ktoré vyrastali bez rodičov, patria medzi smutné a často aj tristné témy dejín. Pozrieme sa na rôzne orgány a inštitúcie, ktoré sa v Uhorsku venovali opatere týchto detí. Povieme si, ako sa líšili životné perspektívy osirelého dieťaťa zo šľachtického, meštianskeho a poddanského prostredia. (RTVS) Hosťom boli Michal Bada, Gabriela Dudeková Kováčová, Diana Duchoňová a Ingrid Kušniráková. Premiéra 21.6.2021

Bratislava – zlaté časy mesta

Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín. Hostkou bola Ingrid Kušniráková. Premiéra 22.2.2021

Odoberať RSS - Kušniráková