Benko

Ako Čechoslováci hľadali robotnícky raj na zemi?

Diskusia s novinárom Lukášom Onderčaninom a historikom Jurajom Benkom o knihe Utópia v Leninovej záhrade, v ktorej sa vydal po stopách ľudí, ktorí sa z relatívneho bezpečia prvorepublikového Československa rozhodli vydať do ďalekého Kirgizska, aby tam založili komúnu Interhelpo a pomohli budovať sovietsky robotnícky raj na zemi. Spovedal pamätníkov, študoval archívy nielen tu či v Prahe, ale aj priamo v kirgizskom Biškeku. (Žilinský literárny festival, YouTube) Hosť Juraj Benko. Premiéra 18.9.2021

Vznik KSČ

KSČ vznikla pred sto rokmi. Čo viedlo vo vtedajšej československej spoločnosti k jej vzniku, z akého kultúrneho a intelektuálneho prostredia čerpali komunisti svoje názory a čo v medzivojnovom období budovalo jej popularitu? Juraj Benko, historik Adam Šumichrast, historik Viliam Nádaskay, literárny vedec. (RTVS) Premiéra 4.5.2021

Komunizmus v Československu – od založenia KSČ po rok 1939

Ľudia svoje dejiny nielen vytvárajú, ale súčasne ich svojím spôsobom aj ničia, a to nielen vedomým či zlovoľným vymazávaním stôp. Mnohé tak zmiznú a strácajú sa v nevedomosti. Viaceré sa stratia jednoducho preto, lebo musia urobiť miesto novému poznaniu a istú rolu tu zohráva i často prirodzené zabúdanie. Tak ako píšu klasici histórie v mnohých obmenách - človek síce žije v dejinách, ale nežije pre dejiny samotné...

Kto sú to tí boľševici?

Hosťom bol Juraj Benko. Premiéra: apríl 2020

Odoberať RSS - Benko