Zavacká

Ženy v protifašistickom odboji

Mená, ktoré by sme mali poznať a nepoznáme ich, pretože akoby sa stratili v čase. Životy mužov a žien, ktorí vytvorili hodnoty, čo by mali byť aj po rokoch pre nás všetkých dôležité. Rozhlasový cyklus Stratení v čase v spomienkach sprítomňuje osobnosti ako sú Elena Kytková Kovalová, Marek Frauwirth, Pavol Ličko, Františka Hrubišková, Ovidius Faust a ďalší. Sú to príbehy, ktorým po rokoch môžeme rozumieť presnejšie, pretože sa z nich stiera ideologický nános totalitných režimov, ktorý bol dlhé roky súčasťou vnímania ich fascinujúcich životných osudov.

Prokremeľská propaganda

Prokremeľská propaganda – ako funguje a prečo ruských agentov zaujíma Slovensko? Dôverou v konšpirácie vytvárame živnú pôdu pre propagandu, pomáhajú tomu aj niektorí politici. Ako ju človek rozozná a ako sa jej brániť? Hostky: Katarína Klingová, výskumná pracovníčka GLOBSEC; Marína Zavacká, historička. (RTVS) Premiéra 29.4.2021

Elity a politické zlomy

Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín. Hostka Marína Zavacká. Premiéra 15.2.2021

Posledné rozlúčky

Hostkou bola Marína Zavacká. Premiéra 2.11.2020

Kto sú naši hrdinovia?

Medzi oslavovanými hrdinami našich dejín sú aj problematické osobnosti a nie je medzi nimi žiadna žena. Kto sú naši dnešní hrdinovia a čo prinášajú do našich životov? Dnes v Silnej zostave s moderátorkou Oľgou Bakovou diskutujú historička Marína Zavacká, filmová producentka Barbara Janišová Feglová, profesorka psychológie Jana Plichtová a študentka Valentína Sedileková.(Zdroj RTVS) Premiéra 9.3.2020

Zbraň fašistov a totalít? Strašenie (podcast)

Ako fašistický, tak komunistický režim patrili medzi totality, ktoré často a rady používali propagandu. Pre fašistov i komunistov bola práve propaganda jedným z najúčinnejších nástrojov ako vymyť vlastnému obyvateľstvu hlavy a spacifikovať tak akýkoľvek možný odpor. Častým a obľúbeným terčom propagandy boli deti a, paradoxne, nejeden tvorca komunistickej propagandy sa ju naučil robiť ešte v službách Tisovho režimu.
Hosť: historička Marína Zavacká, Moderuje: Braňo Dobšinský (Zdroj: Aktuality) Premiéra 29.1.2020

Odoberať RSS - Zavacká