dejiny vedy

Dejiny vedy a techniky

Veda SK, ktorú moderuje Stanislav Ščepán, prináša diskusné fórum vždy dvoch špičkových vedeckých osobností na konkrétnu tému. Čiastočne polemické, vysvetľujúce a zasadené do širšieho kontextu a s presahom do viacerých vedných oblastí. Ambíciou projektu Rádia Slovensko a SAV – Veda SK je vytvorenie nového priestoru na popularizáciu špičkových osobností SAV, na prezentáciu zaujímavých vedeckých tém a výsledkov výskumov v širšom spoločenskom kontexte. (Zdroj popisu: Veda SK) Hosťami boli Ľudovít Hallon a Miroslav Morovics. Premiéra 22.2.2020

Komunismus, budoucnost a historiografie soudobých dějin

Sommer, Vítězslav

The article discusses the relationship between historiography of the contemporary history and the research into the phenomenon iof future in the era of state socialism. The author first briefly introduces the issue of "exploring the Future" and the "politics of the future", pointing to two possible concepts - the future as utopia or a horizon of expectations, and the future as a subject of expertise and governance. These two perspectives are then put into the context of the theory and practice of state-socialist administration of the state and society.

Odoberať RSS - dejiny vedy