Lengyelová

Ženy a muži

Ženy a muži. Veľká a večná téma. Kedysi mali obe pohlavia svoje tradičné spoločenské roly. Tento svet sa však postupne narúšal. Rovnosť a nerovnosť pohlaví, emancipácia aj feminizmus. O týchto témach budeme hovoriť s historičkou, etnologičkou a sociologičkou. (RTVS) Hostka Tunde Lengyelová. Premiéra 26.4.2021

Tünde Lengyelová - historička

Rozhovor v relácii Nočná pyramída. Hostka Tünde Lengyelová. Premiéra 1.4.2021

Mor v histórií ľudstva a umení

Cyklus Veda v divadle VI. Hostka Tünde Lengyelová. Premiéra 21.3.2021

Je ľudstvo nepoučiteľné? Epidémie a choroby v našich dejinách

V bezprostrednom dotyku smrti a strachu pred morovou epidémiou sa rozpadali ľudské vzťahy a často i blízki ľudia sa na seba dívali s podozrením a nedôverou. Táto morová epidémia, známa ako čierna smrť však nebola ani zďaleka jedinou pohromou, ktorá sprevádzala dejiny Európy. Tie sú naopak plné morových rán, cholerových pandémií a nákaz neznámeho pôvodu. Ako sa teda stredovek či novovek dokázal vyrovnať s neustálou hrozbou smrti a ako vtedajší ľudia bojovali s neznámym a často démonizovaným nepriateľom neviditeľnej choroby? Jaro Valent sa rozpráva s historičkou Tünde Lengyelovou z HÚ SAV.

Epidémie v slovenských dejinách

Jednou z diskutujúcich bola Tűnde Lengyelová. Premiéra 14.5.2020

Odoberať RSS - Lengyelová