Ako sa vyvíjala Hlinkova slovenská ľudová strana?

HistoryLab

Hlinkova slovenská ľudová strana sa mnohým spája predovšetkým s dejinami vojnového Slovenska, ale jej počiatky siahajú ešte do obdobia pred prvou svetovou vojnou. HSĽS, pôvodne (do roku 1925) Slovenská ľudová strana, bola aktívnou politickou stranou aj v období demokratickej prvej Československej republiky, dokonca bola súčasťou vládnucej tzv. panskej koalície. Ciele ľudovej strany na čele s Andrejom Hlinkom sa však veľmi skoro po vzniku ČSR začali sústreďovať na dosiahnutie autonómie Slovenska. Aké miesto mala HSĽS v politickom vývoji medzivojnového Československa? Aká bola jej cesta k dosiahnutiu autonómie? Na tieto otázky odpovedal historik Róbert Arpáš (HÚ SAV, FF UKF v Nitre). (HistoryLab) 21.10.2021

Kľúčové slová: