trestnoprávna dogmatika

Uhorská trestnoprávna dogmatika v dobe osvietenstva – pohľad na evolučné zmeny trestného práva hmotného v diele Štefana Husztyho

Švecová, Adriana

The developing science of criminal law in the Early Modern period in the Kingdom of Hungary, like elsewhere in Europe, produced few synthesizing works and manuals dedicated to the amendment of substantive and procedural criminal law of the time and its theoretical-dogmatic basis. All the while, Beccarian ideas of modernizing the science of criminal law resounded throughout Europe.

Odoberať RSS - trestnoprávna dogmatika