100. výročie Trianonskej zmluvy, 1. časť

Dejiny.sk

Hosťom relácie boli Dušan Kováč a Roman Holec. Premiéra 5.6.2020

Kľúčové slová: