Michela, Miroslav

Miroslav Michela, PhD.
Historický ústav SAV
P. O. Box 198 Klemensova 19
814 99 Bratislava, Slovenská republika

Ústav českých dějin
Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1, Česká republika