Almer, Jiří

Ústav českých dějin FF UK
Náměstí J. Palacha 2
Praha 1