Černák, Tomáš

PhDr. Tomáš Černák, PhD., absolvoval odbor história na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a interné doktorandské štúdium na Historickom ústave SAV, kde témou jeho dizertačnej práce bol politický vývoj na Slovensku po februári 1948. Vo svojom výskume sa zaoberá aj dejinami KSS a jej vedúcich predstaviteľov, osobnosťou Gustáva Husáka, cirkevnými dejinami, a taktiež športovou históriou. Je napríklad autorom monografie HUSÁK – Mladé roky Gustáva Husáka 1913-1939 a štúdií Viliam Široký a Július Ďuriš – rodinný pôvod, sociálne pomery a začiatky pôsobenia v komunistickom hnutí; Posledné dni života Gustáva Husáka a otázka jeho zmierenia s Bohom; Futbal a politika v ČSR počas roka 1948 na príklade futbalových klubov AC Sparta a ŠK Bratislava; Fenomén futbalu v Trnave na príklade pamätných zápasov Spartaka Trnava a desiatok ďalších vedeckých štúdií a popularizačných článkov.