Blaščák, Fedor

Fedor Blaščák (1975) je filozof a nezávislý kurátor. Spolueditor publikácie Transit 68/89 (Metropol Verlag, Berlin), autor knižiek Engerau (Bratislava 2005) a Myslým ekonomicky (Bratislava 2007). Publikoval texty v knihách a kolektívnych monográfiách Výzkumy intersubjektivity (Praha 2007), Unofficial (Rím 2008), Transit 68/69 (Berlin 2009) a Atlas of transformation (Zürich 2010). V roku 2007 založil iniciatívu MemoryKontrol (www.memorykontrol.org).

Kontakt: