Ďuriška, Zdenko

Mgr. Zdenko Ďuriška je pracovníkom Národného biografického ústavu Slovenskej národnej knižnice v Martine. Vo svojej vedeckej práci sa zameriava predovšetkým na genealogický výskum významných slovenských rodov a ich predstaviteľov. Je autorom množstva vedeckých štúdií a biografických článkov napr. o rodoch Galandovcov, Godrovcov, Čaplovičovcov, Holéciovcov, Uramovcov, Pietrovcov a iných. Vydal monografiu Medzi mlynmi a bankami. Dejiny rodu Makovickovcov (Martin : Slovenská genealogická spoločnosť 2007), Národný cintorín v Martine. Pomníky a osobnosti. (Martin : MS – mesto Martin – SNK 2007) a viaceré ďalšie publikácie.