Kližanová, Hana

SNM-Historické múzeum
Vajanského nábrežie 2
P. O. Box 13
810 06 Bratislava 16
Slovenská republika

Kontakt: