Seneši Lutherová, Silvia

Katedra teórie a dejín umenia, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Hviezdoslavovo nám. 18,
Bratislava
Slovakia