Jančura, Peter

Katedra plánovania a tvorby krajiny
Fakulta ekológie a environmentalistiky
Technická univerzita vo Zvolene
Ul. T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen

Kontakt: