Lysý, Miroslav

doc. Mgr. Miroslav Lysý , PhD.
Právnická fakulta UK
Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky