Pálffy, Géza

Dr. Géza Pálffy, DSc.
Historický ústav Maďarskej akadémie vied v Budapešti.

Kontakt: