Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva

Vydavateľ: 
Historický ústav SAV v Prodama
Miesto vydania: 
Bratislava
Rok vydania: 
2013
ISBN: 
978-80-89396-24-5
Typ e-knihy: 
Kolektívna monografia