Kam smerujeme? Slovo na úvod k pilotnému číslu internetového časopisu Forum Historiae

Where are We Headed? An Introductory Word to the First Issue of the Internet Scholarly Journal Forum Historiae