Štefánik Martin

PhDr. Martin Štefánik, PhD.

vedúci Oddelenia najstarších dejín
Historický ústav SAV
Slovenská akadémia vied
P. O. Box 198 Klemensova 19 814 99 Bratislava
Slovenská republika