Andělová, Kristina

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Institute of Contemporary History of the Czech Academy of Sciences

ORCID ID 0000-0001-6295-4115