Hladík, Marek

Štúdium archeológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave zakončené diplomovou prácou „Hrad Sitno – výsledky archeologického výskumu“ (2005). Postgraduálne doktorské štúdium zakončené dizertačnou prácou „Sídelný vývoj na slovensko-moravskom pohraničí vo včasnom stredoveku. Južná časť ‚Dolnomoravského úvalu‘ vo včasnom stredoveku“ (2012). Na archeologickém pracovisku ARÚB v Mikulčiciach zamestnaný od roku 2006.

Kontakt: