Manák, Marián

PhDr. Marián Manák, PhD.
Trnavská univerzita v Trnave
Ústav dejín Trnavskej univerzity
Hornopotočná 23
918 43 Trnava
Slovenská republika

Kontakt: