Urban, Peter

Katedra biológie a ekológie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Kontakt: Peter.Urban@umb.sk