Wallet, Bart

Bart Wallet
Vrije Universiteit Amsterdam
History Department
Faculty of Humanities
Historisch Documentatiecentrum
Hoofdgebouw
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam