Razim, Jakub

Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Veveří 158/70
611 80 Brno
Česká republika

Právnická fakulta Univerzity Palackého
17. listopadu 8
771 11 Olomouc
Česká republika