Curta, Florin

M. A. Florin Curta, PhD (1965) je americký historik rumunského pôvodu, profesor na Floridskej univerzite v Gainesville, kde prednáša stredoveké dejiny a archeológiu. Špecializuje sa na dejiny stredovýchodnej Európy a Balkánu vo včasnom stredoveku. V prestížnom vydavateľstve Brill vedie ako hlavný editor samostatnú knižnú edíciu „East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450 – 1450". Je autorom monografií The Making of the Slavs (2001), Southeastern Europe in the Middle Ages, 500 – 1250 (2006), The Edinburgh History of the Greeks, c. 500 to 1050 (2011) a spolueditorom viacerých kolektívnych monografií a vedeckých zborníkov, ako napr. East Central and Eastern Europe in the Early Middle Ages (2005), Borders, Barriers, and Ethnogenesis: Frontiers in Late Antiquity and the Middle Ages (2006), The Other Europe in the Middle Ages : Avars, Bulgars, Khazars and Cumans (2007), Neglected Barbarians (2011).

Kontakt: