Kopecká, Mahulena

Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
Smetanovo nábřeží 6
110 01 Praha 1