Panczová, Zuzana

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Institute of Ethnology and Social Anthropology, Slovak Academy of Sciences

ORCID ID: 0000-0001-7822-8118