Lomíček, Jan

Mgr. Jan Lomíček, Ph.D.
Odělení dějin tělesné výchovy a sportu
Národní muzeum
Vinohradská 1
110 00 Praha 1, Česká republika