Chmel Rudolf

Doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc. (* 11. február 1939) je slovenský politik, bývalý podpredseda vlády SR pre menšiny. V minulosti pôsobil ako literárny vedec, česko-slovenský veľvyslanec v Maďarsku, minister kultúry a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Momentálne pôsobí v Prahe, ako riaditeľ Slavistických a východoeurópskych štúdií na Karlovej unvierzite.

Kontakt: