Popelková, Katarína

PhDr. Katarína Popelková, CSc.
Ústav etnológie SAV v Bratislave