Gaučík, Štefan

Štefan Gaučík, PhD., PhD.
Oddelenie dejín 19. storočia
Historický ústav SAV,
P. O. Box 198,
Klemensova 19,
814 99 Bratislava