Otčenášová, Slávka

PhDr. Slávka Otčenášová, M.A., PhD.
Katedra histórie
Filozofická fakulty
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.