Pomorski, Jan

Prof. dr. hab. Jan Pomorski stojí od jeho vzniku roku 1987
Ústav metodológie histórie
Univerzita Marie Curie-Skłodowskej (Zakład Metodologii Historii UMCS) v Lubline.