Hronček, Pavel

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, blok A, 2. posch.
042 00 Košice