Benko, Juraj. Boľševizmus medzi Východom a Západom (1900-1920)

Recenzovaná publikácia: 
BENKO, Juraj. Boľševizmus medzi Východom a Západom (1900-1920). Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2012, 218 s. ISBN 978-80-89396-18-4