E-knihy

''Blaho vlasti - zákon najvyšší!''...
Hruboň, Anton
(Dez)integračná sila stredoeurópskeho nacionalizmu : prípad...
Marušiak, Juraj - Halász, Ivan
(Ne)nájdená bezpečnosť. Československo, Nemecko a úpravy...
Feriancová, Alena
Acta Historica Neosoliensia 8/2005 - 19/2016
Adepti moci a úspechu. Etablovanie elít v moderných dejinách
Roguľová, Jaroslava - Hertel, Maroš
Ako skúmať národ. Deväť štúdií o etnicite a nacionalizme
Findor, Andrej - Dráľ, Peter
Analytická historiografia versus národné dejiny
Vörös, László
Balkán a migrace. Na křižovatce antropologických perspektiv
Budilová, Lenka
Balkán a nacionalismus. Labyrintem nacionální ideologie
Budilová, Lenka
Básnik a mesto : Viedenské roky Jána Kollára
Ivantyšynová, Tatiana
Bigbít nebo turbofolk - Představy migrantů z bývalé...
Daniel, Ondřej
Československá zahraničná politika 1945 - 1992
Petruf, Pavol
Cestovanie a turizmus v zrkadle času
Chorvát, Ivan
Cholerová epidémia z roku 1831 a jej priebeh v Prešovskej...
Liška, Anton
Chronológia starších slovenských dejín
Lukačka, Ján
Človek a krajina Zvolenskej kotliny v stredoveku
Maliniak, Pavol
Der schwarze Sabbat
Tancer, Jozef
Elektrifikácia v hospodárskom a spoločenskom živote...
Sabol, Miroslav
Erazmus Rotterdamský a jeho svet
Nagy, Imrich
Európska poradná komisia a diplomacia USA v rokoch 1943 -...
Manák, Marián
Evanjelické a. v. spoločenstvo v 18. storočí
Kowalská, Eva
Generál Golian a jeho doba Materiály z odborného seminára k...
Tóth, Dezider
Historická penologie
Historický záujmový útvar v nižšom sekundárnom vzdelávaní (...
Vasiľová, Darina - Liška, Anton
Historik v prúde času
Alberty, Július
Historiography in Motion. Slovak Contributions to the 21st...
Holec, Roman - Kožiak, Rastislav
Idea československého štátu na Slovensku 1918 - 1939....
Šuchová, Xénia
Jób megpróbáltatásai - egy evangélikus gyülekezet...
Matus, László
Kapitolami najnovších slovenských dejín. K sedemdesiatym...
Pešek, Ján
Kapitula pri Dóme sv. Martina - intelektuálne centrum...
Hlavačková, Miriam
Kolaborácia a odboj na Slovensku a v krajinách nemeckej...
Syrný, Marek
Komunisti a povstania. Ritualizácia pripomínania si...
Kšiňan, Michal
Konštruktivizmus a pluralita v histórii
Zeleňák, Eugen
Kto žije za ostnatým drôtom? Oficiálna zahraničnopolitická...
Zavacká, Marína
Lexikón stredovekých miest na Slovensku
Štefánik Martin - Lukačka, Ján
Ľudáci a komunisti: Súperi? Spojenci? Protivníci?
Šuchová, Xénia
Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov
Macho, Peter - Kodajová, Daniela
Ma bisteren! Nové poznatky o holokauste Rómov na Slovensku
Kumanová, Zuzana - Mann, Arne B.
Malé velké dějiny. Mikrohistorická variabilita dějin 20....
Kořínková, Veronika
Mestečká na území Bratislavskej, Nitrianskej a Tekovskej...
Tandlich, Tomáš
Od Uhorského kráľovstva k Československej republike....
Overcoming the Old Borders. Beyond the Paradigm of Slovak...
Hudek, Adam
Patrimony, culture and hospitality. Benedictine monasteries...
Peniaze a ich miesto v dejinách spoločnosti
Šustek, Zbyšek
Piae Fundationes. Zbožné fundácie a ich význam pre rozvoj...
Kušniráková, Ingrid
Pod heslom integrity : Slovenská otázka v politike Maďarska...
Michela, Miroslav
Pod zástavou cisára a kráľa
Dangl, Vojtech
Pracovali v Tretej ríši
Schvarc, Michal - Hallon, Ľudovít
Prírodovedné a lekárske spolky na území Slovenska (1850-...
Pekařová, Katarína
Radikálny socializmus a komunizmus na Slovensku (1918 -...
Šmigeľ, Michal
Realizácia a normalizačná revízia česko-slovenskej...
Žatkuliak, Jozef
Rok 1968 a Československo. Postoj USA, Západu a OSN
Michálek, Slavomír
Rok 1968 a ekonomická realita Slovenska
Londák, Miroslav
Rok 1968 a politický vývoj na Slovensku
Sikora, Stanislav
Rok 1968 na Slovensku a v Československu. Chronológia...
Bystrický, Valerián
Rok 1968. Eto vaše delo
Londák, Miroslav
Rok 1968. Novinári na Slovensku
Londáková, Elena
Roky prelomu. Slovensko v rokoch 1945 - 1948
Sokolovič Peter
Rómske osady na východnom Slovensku z hľadiska terénneho...
Jakoubek, Marek - Hirt, Tomáš
Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva
Michela, Miroslav - Vörös, László
Ružomberský historický zborník
Zmátlo, Peter
Semiotics of Politics: Dialogicality of Parliamentary Talk
Turunen, Jaakko
Slovensko 1995. Súhrnná správa o stave spoločnosti
Bútora, Martin - Hunčík, Péter
Slovensko a svet v 20. storočí. Kapitoly k 70. narodeninám...
Ferenčuhová, Bohumila
Slovensko na ceste k demokracii
Krajčovičová, Natália
Slovensko-maďarské pomedzie v rokoch 1938-1945
Hetényi, Martin
Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí
Kováč, Dušan
Španielsko a stredná Európa. Minulosť a prítomnosť...
Száraz, Peter
Spoločnosť - politika - historiografia. Pokrivené (?)...
Kamenec, Ivan
Sťahovanie národov (454 - 568). Ostrogóti, Gepidi,...
Bystrický, Peter
Starý pes, nové kousky: kooptace do Federálního shromáždění...
Roubal, Petr
Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie
Lukačka, Ján - Štefánik Martin
Studia Bibliographica Posoniensia
Poriezová, Miriam
Studia Historica Nitriensia
Súčasná cirkevná heraldika v tvorbe Zdenka G. Alexyho
Glejtek, Miroslav
Susedstvo v čase prelomových zmien. Vybrané aspekty...
Andráš, Matej - Segeš, Dušan
Svätec a jeho funkcie v spoločnosti. Zv. II
Kožiak, Rastislav - Nemeš, Jaroslav
The Role of Magic in the Past. Learned and Popular Magic,...
Szeghyová, Blanka
Thurzovci a ich historický význam
Lengyelová, Tünde
Tradícia a dejiny. Vybrané otázky zo slovensko-maďarských a...
Čierna-Lantayová, Dagmar
Tri jazyky, štyri konfesie. Etnická a konfesionálna...
Šoltés, Peter
Túžby, projekty a realita. Slovensko v medzivojnovom období
Bartlová, Alena
Tvár ako sociálny nástroj. Pocta Dilbar Alijevovej
Kusá, Zuzana
Úvod do kritickej filozofie histórie I. Vybraní autori od...
Zeleňák, Eugen
Václav Chaloupecký a generace roku 1914: otazníky české a...
Ducháček, Milan - Bílková, Jitka
Varšavské povstanie a Slovenské národné povstanie -...
Syrný, Marek
Vojvodovo: historicko-etnologická ohlédnutí
Vybrané kapitoly z aplikované sociální antropologie
Hirt, Tomáš
Vývoj využívania krajiny Trenčianskej kotliny a jej horskej...
Chrastina, Peter
XIV.zborník z dejín fyziky
Morovics, Miroslav
XXIII. zborník z dejín fyziky
Morovics, Miroslav
Z dejín demokratických a totalitných režimov na Slovensku a...
Ivaničková, Edita
Za roľníka, pôdu a republiku. Slovenskí agrárnici v prvom...
Hanula, Matej
Zbojníctvo na Slovensku
Nemec, Miroslav
Žena a právo. Právne a spoločenské postavenie žien v...
Lengyelová, Tünde
Ženská emancipácia. Diskurz slovenského národného hnutia na...
Hollý, Karol
Židovská Bratislava
Židovská komunita v Bratislave za vlády Jagelovskej dynastie
Tandlich, Tomáš