Studia Historica Nitriensia

Vydavateľ: 
Univerzita Konštantína Filozofa
Miesto vydania: 
Nitra
Rok vydania: 
2005