Idea československého štátu na Slovensku 1918 - 1939. Protagonisti, nositelia, oponenti

Vydavateľ: 
Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama
Miesto vydania: 
Bratislava
Rok vydania: 
2011
ISBN: 
978-80-89396-12-2

„Idea československého štátu jednotného československého národa" je pre slovenského i českého historika témou provokujúcou a kontroverznou. Napriek veľkej produkcii k dejinám medzivojnového Československa vychádzajúcej po r. 1990 na oboch stranách rieky Moravy, aj napriek pokračujúcemu zbližovaniu pohľadov, nedospejeme pravdepodobne nikdy k jednotnému stanovisku. Pre oba naše národy totiž táto štátotvorná koncepcia zohrala rozdielnu úlohu a jej skúmanie má – paradoxne – azda väčší význam pre Slovákov, ktorí ju vo väčšine odmietli, ako pre Čechov, ktorí ju dokázali bez väčších problémov akceptovať. V predkladanej publikácii sa autorka pokúša podať vlastný príspevok k problematike, na základe svojej bádateľskej činnosti za ostatných pätnásť rokov.