Pod zástavou cisára a kráľa

Vydavateľ: 
Historický ústav SAV vo vydavateľstve TYPOSET print spol. s r. o.
Miesto vydania: 
Bratislava
Rok vydania: 
2009
ISBN: 
978-80-970264-7-9
Typ e-knihy: 
Monografia

Predložená práca je výberom v chronologickom slede na seba nadväzujúcich kapitol, akýchsi hĺbkových sond do vojenskohistorickej problematiky našich dejín obdobia od revolúcie 1848 do začiatkov prvej svetovej vojny. Ide o mimoriadne zložité, pre národný vývoj Slovákov dôležité obdobie, v rámci ktorého sa v Uhorsku udiali zásadné revolučné premeny spoločnosti, odohrali sa rozhodujúce zápasy o podobu jej modernizácie, výrazne sa zmenila jej sociálna štruktúra i duchovné zázemie, dochádzalo k rastu nacionálnych protirečení a k zvyšovaniu národného útlaku, ktorý zatláčal slovenskú politickú reprezentáciu do obrannej pozície vlastnej národnej existencie.