Kapitolami najnovších slovenských dejín. K sedemdesiatym narodeninám Michala Barnovského

Vydavateľ: 
Historický ústav SAV
Miesto vydania: 
Bratislava
Rok vydania: 
2006
ISBN: 
80-969623-6-1
Typ e-knihy: 
Kolektívna monografia