Svätec a jeho funkcie v spoločnosti. Zv. II

Vydavateľ: 
Chronos a Centrum pre štúdium kresťanstva
Miesto vydania: 
Bratislava
Rok vydania: 
2006
ISBN: 
80-89027-19-9
Typ e-knihy: 
Zborník

Dvojzväzkový vedecký zborník Svätec a jeho funkcie v spoločnosti vydaný v edícii Studia Christiana obsahuje 50 štúdií slovenských, českých a poľských odborníkov, ktorí uvažujú o význame svätca a jeho funkciách v období staroveku, stredoveku a novoveku.
http://www.studia-christiana.net/index.php/publikacie?id=33
http://www.studia-christiana.net/index.php/publikacie?id=29