Balkán a nacionalismus. Labyrintem nacionální ideologie

Vydavateľ: 
Porta Balkanica o. s.
Miesto vydania: 
Brno
Rok vydania: 
2012
ISBN: 
ISBN 978-80-904846-5-8
Typ e-knihy: 
Kolektívna monografia

"Kniha Balkán a nacionalismus se tedy skládá z různých střípků, které dohromady vytvářejí zajímavou a poměrně komplexní mozaiku, jež z různých perspektiv a v různých obdobích postihuje téma nacionalismu v balkánském prostoru. Čtenář zde nalezne celé spektrum příspěvků různého zaměření – od textů čistě teoretických, pojednávajících o vývoji raného balkánského nacionalismu, přes historicky orientované studie zaměřené na případy jednotlivých států (Jugoslávie, Makedonie) až po případové studie vycházející z terénního či archivního výzkumu, věnované konkrétním etnickým/národnostním skupinám (bulharští Karakačani, čeští krajané). Tematicky pak také zahrnuje velkou část sledovaného geopolitického prostoru. Tato publikace jistě není vyčerpávajícím přehledem dané problematiky, její ambicí je spíše stát se příspěvkem do diskuse, která by měla v budoucnu, také díky práci dalších badatelů, pokračovat." (z úvodu)