História a relativizmus. Ako prekonať relativistický výklad historickej práce?

Vydavateľ: 
Chronos
Miesto vydania: 
Bratislava
Rok vydania: 
2021
ISBN: 
978-80-89027-57-6
Typ e-knihy: 
Monografia

V tejto knihe sa autor detailnejšie pozrel na jednu vývojovú líniu debát vo filozofii histórie. Dianie na tomto poli za posledné desaťročia prerozprával ako príbeh začínajúci úvahami o historickej explanácii zbližujúcimi históriu s ostatnými vednými disciplínami, pokračujúci narativistickým odklonom od tradičného chápania histórie a vedúci skôr k spájaniu histórie s postupmi používanými v umeleckej literatúre. Pohyb dialektického kyvadla sa v tomto rozprávaní završuje autormi ako Paul Roth a Jouni-Matti Kuukkanen, v niečom nadväzujúcimi na narativizmus, ktorí však tento prístup v inom ohľade kritizujú a popierajú. Cieľom práce je ukázať, ako je v súčasných diskusiách, vychádzajúc z konštruktivistického naladenia a napriek všadeprítomnej pluralite, možné prekonať relativistický výklad histórie.