Na zlome času II / Im Wandel der Zeit II

Vydavateľ: 
Univerzita Komenského
Miesto vydania: 
Bratislava
Rok vydania: 
2013
ISBN: 
978-80-223-3491-4
Typ e-knihy: 
Kolektívna monografia

Monografia Na zlome času II / Im Wandel der Zeit II je pokračovaním rovnomennej monografie vydanej v roku 2011 z projektu VEGA s tematikou modernizačných (a antimodernizačných) tendencií v multikultúrnom priestore Bratislavy obdobia prvej Československej republiky, avšak s časovým presahom niekoľkých rokov pred i po jej vzniku a s teritoriálne rozšíreným záberom do historicky blízkych kultúrnych centier (Viedeň, Praha, Budapešť). Zameriava sa predovšetkým na nemeckojazyčné materiály v časopisoch a novinách ako aj knižných publikáciách skúmaného obdobia. Vzhľadom na to, že toto obdobie malo nielen multikultúrny ale aj multilingválny charakter, napísali sme naše články po nemecky a po slovensky.